Beken kleur met DISC

Gedrag, is een thema waar veel over is geschreven. Logisch, want de wereld van de mens kan complex zijn.


Zo heb je mensen die...

...een weerstand hebben tegen verandering terwijl anderen het juist opzoeken.

...graag overtuigd worden door feiten en argumenten terwijl anderen liever naar hun gevoel luisteren.

... van nature de leiding nemen terwijl anderen graag volgen.

.... doelgericht zijn terwijl anderen meer in een ''we zien 't wel'' modus zitten.

 

Zonder mensen in hokjes te plaatsen brengt het DISC-model in kaart waarom wij doen wat wij doen. 

DISC-Schijf.png

DISC-kleuren in de notendop

De letters van DISC staan voor de vier belangrijkste gedragskenmerken die je in meer of mindere mate gebruikt.

Concreet worden de volgende persoonlijkheidsstijlen gemeten:
D (rood) : hoe je omgaat en reageert op problemen en uitdagingen. 
I (geel): hoe je anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt.
S (groen): hoe je omgaat met en reageert op (relationele) veranderingen.
C (blauw): hoe je reageert op en omgaat met details, procedures en gestelde regels.
 
Ook meet het instrument welke prioriteiten zaken in jouw leven krijgen. 
Hierin worden er twee richtingen onderscheiden: taak- en mensgericht.
 
Met taakgericht wordt bedoeld dat men doel- en resultaatgericht is. Je vindt het prima om dingen alleen te doen in plaats van met mensen op te trekken. Bij mensgericht wordt er gedoeld op relaties en emoties. Je doet dingen bijvoorbeeld liever samen dan alleen.  
 
Tot slot wordt er gekeken of je zaken liever snel afrond of de voorkeur geeft aan een rustiger en zorgvuldiger aanpak.
 
Simpel gezegd kunnen mensen in vier hoofdgroepen vallen en iedereen heeft een mix van stijlen. 

  • Snelle acties en taakgericht 

  • Snelle acties en mensgericht 

  • Rustige benadering en mensgericht 

  • Rustige benadering en taakgericht  

Waarom DISC?

DISC versterkt relaties,  vergroot persoonlijke effectiviteit en bevordert een open communicatie. Een DISC persoonlijkheidsanalyse brengt op een eenvoudige en snelle wijze voorkeursgedrag en -communicatie in kaart. Kennis van de analyse helpt om beter te begrijpen wat jezelf en anderen motiveert, wat je kwaliteiten zijn, wat je prettig vindt in een samenwerking en wat je allergieën en valkuilen zijn.

Met DISC krijg je op individueel niveau meer zelfkennis en op teamniveau leert het om elkaars kwaliteiten efficiënt in te zetten. 

DISC-training boeken

De DISC-training van Career Cheetah is een individuele 1:1 sessie*. Ter voorbereiding op de sessie vul je een officieel DISC- analyse in bestaande uit 96 stellingen. 
Hier komt een persoonlijk rapport uit en de uitkomsten van de analyse worden in een 1:1 gesprek van maximaal 90 minuten doorgenomen.

Wat ga ik leren?

  • Je verkrijgt inzicht in jouw voorkeur gedragsstijlen en kwaliteiten

  • Je leert dankzij de inzichten om op een effectiever wijze te communiceren en samen te werken

  • Je leert om op efficiënte wijze om te gaan met de verschillende persoonlijkheidsstijlen van anderen en krijgt meer handvatten dit effectief te beïnvloeden

 
De investering
De officiële DISC-analyse inclusief persoonlijk rapport, interpretatie van het rapport, en een 1:1 sessie bedraagt €247,- .*Deze sessie kan ook als teamsessie geboekt worden.